Beräknade v 43.
30/10 föddes 4 st tikar och 6 st hanar.